Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem https://kphspolem.pl/, którego operatorem i właścicielem jest KRAJOWA PLATFORMA HANDLOWA SPOŁEM spółka z o.o. z siedzibą w 02-548 Warszawa, ulica Grażyny 13/15, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy , (zwana dalej „Usługodawcą” lub „KPH Społem”).
2. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez skorzystanie z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: https://kphspolem.pl/, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie. W Serwisie prezentowane są m.in. aktualne promocje  z ofertami handlowymi, produkty oferowane w wybranych sklepach Spółdzielni Społem, akcje marketingowe wraz z ich regulaminami, inne materiały informacyjno-reklamowe Usługodawcy. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

 

Serwis
1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest posiadanie minimum następującego sprzętu/oprogramowania:
a) szerokopasmowe łącze internetowe;
b) przeglądarka internetowa (Internet Explorer 9 lub wyższy, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 lub wyższy, Opera 10 lub wyższa) obsługująca CSS i JavaScript;
c) włączona obsługa plików cookies;
d) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
e) system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.
2. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Za taką działalność jest uznane w szczególności:
a) ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego;
b) ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.
3. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich;
b) niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;
c) trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem.
6. Zdjęcia produktów umieszczone w Serwisie, wraz z ich cenami i opisem, służą wyłącznie prezentacji przykładowych produktów oferowanych przez Usługodawcę w wybranych placówkach handlowych Spółdzielni Społem  i mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku oraz cen w poszczególnych placówkach.
7. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje, podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.
8. Prezentowane w Serwisie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

 

Prywatność i Ochrona danych osobowych 
1. Postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w Polityce prywatności i plików cookies , dostępnej na stronie w części „Polityka prywatności”. 
2. Strona Krajowej Platformy Handlowej wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są to małe pliki, przechowywane na urządzeniu, z którego odwiedzasz Serwis , gdy odwiedzasz serwis . Pliki te i informacje przetwarzane na ich podstawie są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych przy użyciu systemu Google Analytics oraz w celach marketingowych. Aby zapoznać się z polityką prywatności, możesz odwiedzić tę stronę ( W tym celu przetwarzane są: adresy IP, odwiedzane strony internetowe, adres strony internetowej, z którego przyszedłeś i gdzie opuściłeś, a także używana przeglądarka i czas trwania Twojej wizyty. Możesz zmienić ustawienia plików cookie w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniego menu w przeglądarce internetowej.

 

Postanowienia końcowe
1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie opublikowania w Serwisie i wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, adresu e-mail: kphspolem@kphspolem.pl oraz  pod nr tel. (22) 4408219 . 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2020 r.


Oferujemy współpracę i kompleksowe usługi polegające na  koordynacji ogólnopolskich działań marketingowych  dedykowanych dla sklepów i spółdzielni Społem . Główną naszą działalnością jest współtworzenie i wdrażanie do spółdzielni  nowych produktów pod markami własnymi Społem .
Nasze ponad 10 letnie  doświadczenie pozwoli na wsparcie i pomoc na każdym z etapów projektu zaczynając od  złożonej oferty  produktowej, analizy pomysłu, konsultacji ze spółdzielniami ,  poprzez  koordynację pierwszej  produkcji , wdrożeniu i organizację dystrybucji. Posiadając  wiedzę, doświadczenie oraz zespół specjalistów ds. marki własnej  jesteśmy w stanie współtworzyć z Państwem  oczekiwane przez klientów sklepów Społem  konkurencyjne  produkty marki własnej , co stawia nas w gronie  pożądanych przez spółdzielnie  dostawców.
Obecnie Krajowa Platforma Handlowa Społem  Sp. z o.o. współpracuje z blisko 60  producentami marek własnych . Doskonałym  przykładem naszej współpracy  jest  rozwijanie nowych linii produktów marek własnych . Jedną z takich linii jest marka Społem Smak bakalii,  z ogrodu , z pasieki .  Nowa gama  produktów marek Społem  jest  opracowana we współpracy z Grupą Konsultacyjną Marki Własnej , która składa się z 20 ekspertów,  wskazanych przez zaangażowane  w tworzenie nowego asortymentu  15 spółdzielnii Społem .  
Zapraszamy do współpracy  producentów produktów FMCG  , dystrybutorów , usługodawców. Jest to oferta dedykowana firma , które mają pomysł na wprowadzenie nowego  ogólnopolskiego rozwiązania, ale również dla tych, którzy chcą wejść na rynek sklepów Społem  z konkurencyjną ofertą.