23 listopada zmieniliście statut Krajowej Platformy Handlowej, dopuszczający nowych wspólników. Co było powodem tej gruntownej zmiany?

 

Krajowa Platforma Handlowa Społem powstała 10 lat i jej jedynym właścicielem jest Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców Społem (KZRSS). Spółka powstała po to, aby wspierać spółdzielnie w wielu obszarach, w tym na promowaniu marki własnej, której oferta obejmuje ponad 300 SKU. KPH okrzepła, ma już swoją pozycję, przyszła pora na nowe otwarcie: na zawieranie nowych umów centralnych, dalszy rozwój marki własnej oraz na kolejny duży krok, czyli oddanie jej w ręce spółdzielni. Chcemy, aby poczuły one, że są jej właścicielami, mają wpływ na jej kształt i politykę, ale też że mają z tego większe profity, w tym dobre warunki handlowe. Mogliśmy to zrobić jedynie po zmianie statutu spółki. Czekamy teraz na zarejestrowanie przedmiotowych zmian w umowę spółki KPH w KRS.

Czytaj dalej