Spotkanie prowadzili prezes Zarządu KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski i prezes Zarządu KPH Społem Iwona Sarga.

Obecnie obok jedynego udziałowca KPH jakim jest KZRSS, nowymi udziałowcami Spółki będzie 30 podmiotów, w tym 28 spółdzielni społemowskich oraz dwie regionalne agencje handlowe Społem – Mazowiecka Agencja Handlowa i Małopolska Agencja Handlowa. 51 proc. udziałów KPH zachowa KZRSS, a 49 proc. obejmą nowi wspólnicy. Docelowo wśród nowych, zdeklarowanych wspólników KPH będą duże, średnie i małe  spółdzielnie z różnych regionów kraju.

Rozpoczął się proces rejestracji w KRS zmian zapisów w umowie Spółki, przyjętych 23 listopada, zgodnych z oczekiwaniami wspólników. Pozwoli to, po przyjęciu przez nowych wspólników umów, na wybór Rady Nadzorczej KPH i powołanie Grupy Konsultacyjnej, która z udziałem przedstawicieli spółdzielni wypracuje wspólne rozwiązania, wynikające z nowej strategii handlowej Społem. Jej założenia przygotuje zespół roboczy Związku i KPH, z udziałem pełnomocnika Zarządu KZRSS ds. strategii handlowej Społem Michała Sadeckiego.  

Podczas zebrania wysłuchano informacji m.in. o zmianach umowy spółki KPH i propozycji uproszczonej umowy sprzedaży udziałów KPH, o nowej strategii handlowej dla sklepów Społem, o wynikach finansowych KPH i planach na 2022 rok.

Następnie przeprowadzono dyskusję na temat strategii dotyczącej produktów marki Społem i nowych obszarów działalności KPH. Poruszono m.in. kwestie aktywnego udziału spółdzielni w ogólnopolskich promocjach organizowanych przez KPH, obszaru wspólnych zakupów i dystrybucji oraz oczekiwań wspólników.

Na zakończenie spotkania prezes Zarządu KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski wyraził nadzieję, że obecni na sali przyszli wspólnicy KPH, jak również ci którzy przystąpią później, w pełni zaangażują się w realizację nowej strategii handlowej Społem. Jest przekonany, iż jest to historyczne przedsięwzięcie i realizacja jednej z kluczowych uchwał 50 Zjazdu Delegatów Społem. 

Obecnie KPH Społem organizuje wspólne zakupy dla 195 spółdzielni, które posiadają 1800 sklepów. Zamawia towary marki własnej u 60 producentów i dostarcza 250 produktów marki własnej poprzez 59 dystrybutorów. 

źródło: Społemowiec Warszawski