Szczegóły dotyczące produktu:

Producent: Elis Ali Eski, ul. Gdyńska 32, 80-209 Tuchom

Działania podjęte przez przedsiębiorcę i organy urzędowej kontroli:

Producent podjął działania zmierzające do wycofania z obrotu kwestionowanych partii produktu.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów:

Konsumenci, którzy kupili wskazaną w komunikacie partię produktu, nie powinni jej spożywać.

https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-wycofanie-dwoch-partii-chalwy-sezamowej