Program ten, opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, ma na celu wspieranie rozwoju umiejętności zarządzania innowacjami w organizacjach.

W wyniku uczestnictwa w programie szkoleniowym, warsztatach oraz badaniu własnej Spółki, KPH Społem opracowała plan, który zakłada wprowadzenie innowacyjnej aplikacji analityczno-komunikacyjnej B2B. Nowa aplikacja ma przede wszystkim usprawnić komunikację ze Spółdzielniami, co przyczyni się do lepszego przepływu informacji oraz podniesienia jakości świadczonych usług.

Wprowadzenie projektu aplikacji webowej ma przyczynić się do poprawy efektywności, konkurencyjności oraz innowacyjności KPH Społem. Nowa elastyczność pracy przyniesie korzyści zarówno dla samej organizacji, jak i dla Spółdzielni, z którymi firma współpracuje. KPH Społem jest gotowe na dynamiczne zmiany rynkowe oraz dalszy rozwój, co umocni jej pozycję na rynku i przyniesie długoterminowy sukces.

Akademia Menadżera Innowacji stanowi niezwykle wartościowy program, który dostarcza uczestnikom niezbędnej wiedzy i narzędzi do efektywnego zarządzania innowacjami w organizacjach. Program ten jest inicjatywą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która dąży do rozwijania umiejętności uczestników w zakresie identyfikacji, oceny i wdrożenia innowacji.