Misja i cele spółki

 Spółka rozpoczęła swoją działalność obierając za cel i misję poniższe priorytety:

  • Podstawowym celem działania Krajowej Platformy Handlowej „Społem” jest wspieranie rozwoju Spółdzielni poprzez osiąganie najbardziej korzystnych dla nich warunków zakupowych, oraz budowanie marki „Społem” poprzez działania marketingowe i PR
  • —Pomoc producentom i dystrybutorom zarówno o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim w handlu ze Spółdzielniami, poprzez możliwość rozmów handlowych na szczeblu centralnym i udostępnienie im własnych rozwiązań logistycznych
  • Poprzez działania KPH Społem zagwarantowanie Spółdzielniom większej konkurencyjności na rynku, oraz poprawa ich rentowności
  • —Udostępnienie producentom i dostawcom wiedzy na temat wielkości i regionalizacji sprzedaży ich asortymentu, oraz  poprzez zmianę dotychczasowego modelu współpracy umożliwienie im osiągnięcia wzrostu sprzedaży i poprawy wyników finansowych.
  • —Utworzenie pełnej oferty marek własnych oferowanych w ramach współpracy KPH Społem ze Spółdzielniami
  • Dbałość o jakość towarów przy wyborze dostawców.


—

 

—